×

Papildini karti tūlīt

+371
Tālāk uz soli 2
Amigo tālruņa numurs, kuru vēlies papildināt:
Sarunu avansa izmantošanas termiņš - 10 dienas
Termiņš zvanu saņemšanai - 70 dienas
Sarunu avansa izmantošanas termiņš - 20 dienas
Termiņš zvanu saņemšanai - 80 dienas
Sarunu avansa izmantošanas termiņš - 60 dienas
Termiņš zvanu saņemšanai - 120 dienas
Sarunu avansa izmantošanas termiņš - 75 dienas
Termiņš zvanu saņemšanai - 135 dienas
Sarunu avansa izmantošanas termiņš - 90 dienas
Termiņš zvanu saņemšanai - 150 dienas
Sarunu avansa izmantošanas termiņš - 180 dienas
Termiņš zvanu saņemšanai - 240 dienas
Tālāk uz soli 3
Amigo tālruņa numurs, kuru vēlies papildināt:
Nomināls:

Tālāk uz soli 4

Sūtīt SMS

+371

Atlikušo zīmju skaits 143

Lūdzu ievadi attēlā redzamos simbolus noteiktajā secībā.

  

LV RU
Pieslēgšanas maksa0,00 €
Fiksētā mēneša maksaatbilstoši izvēlētajam pieslēguma veidam
Pieslēguma veida maiņa0,00 €
Pakalpojuma sniegšanas atjaunošana5,17 €
Abonenta maiņa 0,00 €
Sarunu saraksta izdruka mēnesī2,24 €
SIM kartes maiņa0,00 €
Rēķina nosūtīšana pa pastu    0,54 €/mēnesī*
Zvani uz paaugstinātas maksas numuriem
(9000XXXX, 9050XXXX, 9080XXXX, 9090XXXX, 1822, 1877, 8355)
maksu nosaka
pakalpojuma sniedzējs
Detalizēts rēķina pārskats0,00 €
*Maksa netiek piemērota mazāk aizsargātajām personu grupām.