LV RU
Pieslēgšanas maksa0,00 €
Fiksētā mēneša maksaatbilstoši izvēlētajam pieslēguma veidam
Pieslēguma veida maiņa0,00 €
Pakalpojuma sniegšanas atjaunošana5,17 €
Abonenta maiņa 0,00 €
Sarunu saraksta izdruka mēnesī2,24 €
SIM kartes maiņa0,00 €
Rēķina nosūtīšana pa pastu    0,54 €/mēnesī*
Zvani uz paaugstinātas maksas numuriem
(9000XXXX, 9050XXXX, 9080XXXX, 9090XXXX, 1822, 1877, 8355)
maksu nosaka
pakalpojuma sniedzējs
Detalizēts rēķina pārskats0,00 €
*Maksa netiek piemērota mazāk aizsargātajām personu grupām.