LV RU

BUJ


Datu apstrāde

Privātuma atruna/Privātuma politika

Amigo mājas lapas apmeklētāju personas datu aizsardzību Amigo nodrošina atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Amigo ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā. Tomēr Amigo nevar uzņemties atbildību par citām mājas lapām, uz kurām ir saites no Amigo mājas lapas, vai par citu personu pakalpojumiem, kam var piekļūt, izmantojot LMT tīklu.
 
Informācija, kas par apmeklētājiem tiek iegūta, izmantojot Amigo mājas lapu, tiek apstrādāta atbilstoši to ieguves mērķim, piemēram, lai sniegtu apmeklētāja pieprasīto informāciju vai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu u.tml.
 
Lai varētu nodrošināt pakalpojumus un izvērtēt nepieciešamību uzlabot mājas lapas saturu un tā izvietojumu, arī par Amigo mājas lapas apmeklētājiem tiek apstrādāta informācija, kas ietverta mājas lapas piekļuves failos, piemēram, IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās sadaļas. Amigo interneta ātruma mērītāja izmantošanas gadījumā papildus tiek apstrādāti mērījumu laikā iegūtie rezultāti.
 
Arī Amigo mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), kas nodrošina mājas lapas plašākas izmantošanas iespējas. Atbilstoši izmantoto tehnoloģiju piedāvātajām iespējām var atteikties no sīkdatņu izmantošanas, tomēr tas nav ieteicams, jo šādā gadījumā tiks samazinātas Amigo mājas lapas izmantošanas iespējas. Šeit Tu vari iepazīties ar sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.

Informācija par personas datu apstrādi/Privātuma politika

Amigo veiktā personas datu apstrāde/ Privātuma politika
ZetCOM SIA (Amigo), reģ.nr. 40003582107, juridiskā adrese Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039, kā Datu valsts inspekcijā reģistrēts personas datu apstrādes pārzinis saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem normatīvajiem aktiem veic personas datu apstrādi atbilstoši Datu valsts inspekcijā reģistrētajiem personas datu apstrādes mērķiem.
Ikvienam ir iespēja brīvi izvēlēties – dot vai nedot piekrišanu savu personas datu apstrādei, kā arī jebkurā laikā viegli un ērti, sazinoties ar mums, atsaukt piekrišanas, neietekmējot apstrādi, kas veikta līdz atsaukuma brīdim. Tāpat ikviena persona var īstenot normatīvajos aktos noteiktās datu subjekta tiesības, tostarp tiesības saņemt informāciju par saviem datiem, iebilst pret apstrādi, tai skaitā leģitīmo interešu izmantošanu, kā arī iesniegt pieteikumu par datu labošanu, dzēšanu, ierobežošanu un pārnešanu, sniegt viedokli un lūgt pārskatīt automatizēta procesa ietvaros pieņemtu lēmumu, kā arī nepieciešamības gadījumā iesniegt sūdzību uzraugošajām iestādēm personas datu apstrādes jautājumos.
Šeit Tu vari plašāk iepazīties ar Amigo īstenoto Privātuma politiku.

LMT Retail & Logistics veiktā personas datu apstrāde
LMT Retail & Logistics SIA (reģ.nr.40103148504, juridiskā adrese Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039) kā personas datu apstrādes pārzinis veic datu apstrādi un nodrošina to aizsardzību atbilstoši normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes jomā.
Ikvienam ir iespēja brīvi izvēlēties – dot vai nedot piekrišanu savu personas datu apstrādei, kā arī jebkurā laikā viegli un ērti, sazinoties ar mums, atsaukt piekrišanas, neietekmējot apstrādi, kas veikta līdz atsaukuma brīdim. Tāpat ikviena persona var īstenot normatīvajos aktos noteiktās datu subjekta tiesības, tostarp tiesības saņemt informāciju par saviem datiem, iebilst pret apstrādi, tai skaitā leģitīmo interešu izmantošanu, kā arī iesniegt pieteikumu par datu labošanu, dzēšanu, ierobežošanu un pārnešanu, sniegt viedokli un lūgt pārskatīt automatizēta procesa ietvaros pieņemtu lēmumu, kā arī nepieciešamības gadījumā iesniegt sūdzību uzraugošajām iestādēm personas datu apstrādes jautājumos.
Šeit Tu vari plašāk iepazīties ar LMT Retail & Logistics īstenoto Privātuma politiku. Nododot iekārtu remontā, lūdzam iepazīties arī ar TSC Privātuma politiku.

Kas ir piekrišanas?

Uzzini, kas ir piekrišanas un kādas iespējas tās paver! Kad būsi izdarījis savas izvēles, mēs varēsim piedāvāt tieši Tev noderīgu informāciju, kā arī netraucēt ar to, kas Tev nešķiet pievilcīgs. Visērtāk to izdarīt kādā no Amigo klientu centriem, Evelatus veikalos vai Latvijas Pasta nodaļās. Daļu piekrišanu iespējams sniegt un atsaukt arī ar īsziņu palīdzību. Lai Tavi dati strādā Tavā labā!


Kādas piekrišanas var sniegt/atsaukt ar īsziņas palīdzību?

Aplūko kādas piekrišanas vari sniegt/atsaukt, sūtot īsziņas komandu uz numuru 29308070.

PiekrišanaKlientu grupa Īsziņas komanda piekrišanas sniegšanai  Īsziņas komanda piekrišanas atsaukšanai
Amigo piedāvājumi
Atļauja apstrādāt personas datus, lai piedāvātu pakalpojumus, aktualitātes, jaunumus, t.sk. sūtītu individuālus sveicienus un aptaujas uz Tavu kontakttālruni (zvani un SMS)   
Amigo un citu komersantu klienti
VAIRĀK
JAUNUMI  JAUNUMI STOP
Elektronisko sakaru metadati individuālai sadarbībai
Atļauja apstrādāt elektronisko sakaru metadatus, t.sk. noslodzes datus, tostarp izmantoto apjomu, veidu, iekārtu, datumu, laiku, vietu, ilgumu, lai sniegtu papildvērtības pakalpojumus, piedāvājot interesēm, vajadzībām un paradumiem atbilstošākos piedāvājumus un nodrošinātu atbalstu pakalpojumu lietošanā      
Tikai Amigo klientiMETADATI METADATI STOP
Automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana individuālai sadarbībai
Atļauja apstrādāt personas datus individuālu lēmumu pieņemšanai automatizētā veidā, tostarp profilējot kopējo sadarbības ilgumu un apjomu, t.sk. profilējot un saņemot kredītspējas informāciju arī no trešo pušu datubāzēm, lai nodrošinātu ātrāku apkalpošanu, kā arī interesēm, vajadzībām un paradumiem atbilstošāko piedāvājumu sniegšanu      
Tikai Amigo klientiAUTO AUTO STOP
Atrašanās vietas dati individuālai sadarbībai
Atļauja apstrādāt atrašanās vietas datus, t.sk. iekārtas atrašanās vietu – pieslēguma punkta adresi un ģeogrāfisko adresi, kā arī informāciju par interesējošām vietām, lai sniegtu papildvērtības pakalpojumus, piedāvājot interesēm, vajadzībām un paradumiem atbilstošākos piedāvājumus un nodrošinātu atbalstu pakalpojumu lietošanā, tostarp informējot par konkrētā vietā pieejamiem piedāvājumiem, tehnoloģijām, kultūras vai sporta aktualitātēm   
Tikai Amigo klienti  VIETA  VIETA STOP
Lojalitātes dati individuālai sadarbībai – Amigo piedāvājumi
Atļauja apstrādāt personas datus, saglabājot kontaktdatus un darījumu lojalitātes datus, tai skaitā kredītspējas datus, lai divu gadu laikā pēc pēdējā darījuma beigām varētu piedāvāt interesēm, vajadzībām un paradumiem atbilstošākos piedāvājumus, aktualitātes, jaunumus, individuālus sveicienus un aptaujas uz Tavu kontakttālruni (zvani un SMS)     
Tikai Amigo klientiSADARBĪBA SADARBĪBA STOP
Arī ŠEIT pieejama izsmeļoša informācija par to, kas ir piekrišanas un kādas iespējas tās paver.

Kas ir viedais e-mārketings?

Klientu izdarītās izvēles izvirzām pirmajā vietā, un mūsdienu tehnoloģiju rīki palīdz mums vislabāk to īstenot. Ikdienas plašajā saziņā e-pastos nonāk arvien lielāks informācijas apjoms. Kaut objektīvi tā parasti ir vajadzīga un derīga informācija, konkrētam saņēmējam tā var nešķist tik interesanta vai saistoša. Tādējādi var rasties situācija, ka saistošu un gaidītu informāciju saņēmējs var nemaz nepamanīt. Lai pilnveidotu saziņas iespēju un varētu informēt klientu pēc iespējas pārredzamākā veidā, līdzīgi kā citiem Eiropas un pasaules komersantiem mūsu sūtītajos informācijas un piedāvājumu e-pastos var būt ietverts viedais risinājums, kas dod iespēju mums saņemt atbildi, piemēram, ja mūsu e-pasta piegāde nav bijusi sekmīga, tostarp, ja e-pasta adrese nav eksistējoša vai saņēmēja servera pusē ir bijuši traucējumi; saņemt ziņu, vai nosūtītais e-pasts ir saņemts un to ir bijusi iespēja atvērt un apskatīt; vai ir aktivizēta mūsu e-pastā ietvertā informācijas vai piedāvājuma saite un veiktas kādas ar piedāvājumu saistītas aktivitātes, piemēram, veikts pirkums vai pasūtījums u.tml.; vai saņēmējs informāciju ir atzīmējis kā neinteresantu (mēstule) vai arī nolēmis pavisam atteikties no mūsu piedāvājumu turpmākas saņemšanas. Interaktīva saziņa ļauj mums ātrāk pielāgoties klienta vajadzībām un vēlmēm, nekavējot klienta laiku ar mazāk interesējošu saturu vai – gluži otrādi – vajadzības gadījumā pievēršot papildu vai atkārtotu uzmanību jautājumiem, ja kāds no nozīmīgāka satura sūtījumiem nav ilgākā laika posmā apskatīts un/vai neesam par to saņēmuši atbildi.


Viedo risinājumu izmantojam tikai tajos gadījumos, ja klients ir devis piekrišanu. Klients savu piekrišanu informācijas un piedāvājumu saņemšanai mums var dot jebkādā veidā, piem., Klientu centrā vai attālināti. Tāpat piekrišanu piedāvājumu saņemšanai ir iespēja jebkurā brīdī viegli atsaukt, neietekmējot apstrādi, kas veikta līdz atsaukumam. Atsaukuma gadījumā klientam ir iespēja jebkurā brīdī pārdomāt un atkal no jauna pieteikties. Piekrišana piedāvājumu saņemšanai ir pilnīgi brīva klienta izvēle, tās sniegšana vai nesniegšana neietekmē darījumu saistības, taču var samazināt priekšrocības, ko sniedz saziņas viedās iespējas.
 

Viedais risinājums attiecas tikai uz Amigo sūtītajiem e-pastiem. Mums nekādā ziņā nav pieejama informācija par citu sūtītāju e-pastu saturu vai saņēmēja e-pastā citu esošo informāciju.


Personas datu apstrādei veltām vislielāko rūpību. Plašāka informācija par personas datu jautājumiem pieejama mūsu privātuma politikā.

Kā rīkoties, ja vēlos saņemt piedāvājumus no Amigo?

Ja vēlies būt informēts par Amigo jaunumiem, aktualitātēm un piedāvātajām iespējām uz savu tālruni, Tev jāiesniedz sava piekrišana šādu Amigo piedāvājumu saņemšanai. Tas ir pavisam viegli!

Lai sniegtu savu piekrišanu, no sava tālruņa, uz kuru vēlies saņemt informāciju, sūti īsziņu JAUNUMI  uz numuru 29308070. Savu piekrišanu jebkurā laikā tikpat viegli var atsaukt, uz to pašu numuru sūtot komandu STOP.

Ja pēc laika tomēr pārdomā – droši atkal sūti no jauna pieteikšanās īsziņu. Šādi Tu viegli vari papildus informēt arī par citu savu tālruni – tikai nosūti pieteikšanās komandu no cita sava tālruņa. Tāpat vari labot informāciju par esošo tālruni. Ja savu tālruni nodod lietošanā citai personai, lūdzam mūs par to informēt, lai varam veikt izmaiņas un īstenot jaunā lietotāja izvēles. Atsaukums attieksies uz turpmāko, bet neietekmēs apstrādi, kas veikta pirms atsaukuma saņemšanas. Piekrišanas došana vai atsaukums ir Tava brīva izvēle un tas neuzliek obligātus papildu pienākumus.

Pieteikšanās jaunumiem ir apstiprinājums, ka esi iepazinies ar šo informāciju un piekrīti, ka Amigo kā pārzinis, pamatojoties uz Tavu piekrišanu, apstrādā Tavus datus - tālruņa numuru un, ja tāds sniegts, arī e-pastu un citu kontaktinformāciju, lai ar Tevi sazinātos zvana, īsziņas vai e-pasta veidā, lai piedāvātu pakalpojumus, tai skaitā aktualitātes, jaunumus, individuālus sveicienus no Amigo un aptaujas.

Piekrišana ir spēkā līdz tās atsaukšanas brīdim vai izpildei, ja tas ir ātrāk. Par izpildi var tikt uzskatīta situācija, ja, piemēram, kopš pēdējās komunikācijas ir pagājuši vairāk nekā seši mēneši un nav paredzama turpmāka informācijas apmaiņa.

Šī piekrišana attiecas uz personām, kas var patstāvīgi darboties. Ja informāciju par piedāvājumiem vēlas saņemt persona, kas ir jaunāka par normatīvajos aktos noteikto vecuma robežu, kas dod tiesības patstāvīgi darboties, lūdzam ar mums sazināties šādas personas vecākus vai aizbildņus.
Plašāka informācija par Amigo privātuma politiku pieejama šeit.

Klientu saziņa ar Amigo

Ja rodas kādi jautājumi vai neskaidrības, droši sazinies ar mums:

  • zvani uz Amigo diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 807 00000;
  • raksti uz e-pastu: info@amigo.lv;
  • dodies uz Amigo klientu centru t/c Origo, Rīgā vai Jelgavā, Katoļu ielā 1A, kādu no Latvijas Pasta nodaļām, Evelatus veikaliem un pie Amigo dīleriem visā Latvijā;
  • par jautājumiem kas saistīti ar preču un pakalpojumu iegādi Amigo e-veikalā, raksti uz e-veikals@amigo.lv vai zvani 807 00000.

Lai labāk izprastu jautājumu būtību, rastu piemērotāko problēmu risinājumu un ievērotu Amigo drošības intereses, sarunas, kas veiktas, zvanot uz Amigo informatīvo tālruni, tiks ierakstītas un saglabātas. Šos ierakstus var izmantot sūdzību izskatīšanai -  tie uzskatāmi par pierādījumiem klienta un Amigo saziņai savstarpējo strīdu risināšanā.
Klientam ir tiesības par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu vērsties Amigo ar rakstisku pieteikumu. Atbildi uz rakstisku klienta pieteikumu Amigo sniedz normatīvajos aktos noteiktajā termiņā. Visos pārējos gadījumos - 30 dienu laikā no attiecīgās pretenzijas saņemšanas dienas, ja attiecīgajā jautājumā nav nepieciešama papildu apstākļu noskaidrošana.
Visi strīdi un nesaskaņas, kas var rasties starp Amigo un klientu, vispirms tiek risināti sarunās, kuru uzsākšanai nepieciešams rakstisks klienta iesniegums Amigo. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
Ja jautājumu neizdodas atrisināt sarunu ceļā, patērētājiem ir tiesības tālāk vērsties pie konkrētās jomas ārpustiesas strīdu risinātājiem, kas iekļauti Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā publicētajā sarakstā http://ptac.gov.lv/,  tostarp jautājumos saistībā ar elektronisko sakaru pakalpojumiem  - vērsties Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana komisijā sprk.gov.lv/, vai arī attiecībā uz internetā iegādātām precēm un pakalpojumiem izmantot Eiropas SIT platformu atbilstoši ES Regulai Nr.524/2013 https://webgate.ec.europa.eu.


Kādi dokumenti nepieciešami, lai kļūtu par Amigo klientu?

Neatkarīgi no tā, vai kļūsti par mūsu klientu Amigo e-veikalā, klientu centrā, dīleru tirdzniecības vietā, būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte).

Normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos klientu konsultants var lūgt atļauju nokopēt šo dokumentu un rakstiski apliecināt, ka tas ir paredzēts iesniegšanai Amigo. Mums ir svarīgi pārbaudīt un identificēt klientu, lai izslēgtu jebkādu krāpniecības iespēju un nepieļautu konfidenciālas informācijas nesankcionētas noplūšanas risku.

Informācija par klientu tiks uzkrāta un apstrādāta tikai darījuma izpildes nodrošināšanai. Tomēr, ja nevēlies, lai Tavs personu apliecinošais dokuments tiktu kopēts, informē par to klientu konsultantu. Mūsu pārstāvis palīdzēs pašrocīgi aizpildīt iesniegumu ar Taviem personas datiem pakalpojumu nodrošināšanai.
 

Atceries!
Tev vienmēr ir tiesības pieprasīt Amigo savu datu precizēšanu, izlabošanu, kā arī atteikties atļaut kopēt dokumentus. Amigo klientu konsultanti vienmēr izskaidros jebkuru jautājumu, kas radīsies saistībā ar personas datu apstrādi.

Lai nodrošinātu iespējami plašākas pakalpojumu sniegšanas iespējas, uzsākot sadarbību un sadarbības laikā Amigo vērtē klienta maksātspēju, maksāšanas disciplīnu un citus kritērijus. Rūpējoties par klienta spēju pildīt saistības ilgtermiņā, sadarbību ar klientu vienmēr izvērtējam individuāli, un jebkādi ierobežojumi var tikt veikti tikai pēc objektīva un samērīga risku izvērtējuma. Sīkāk par personas datu aspektiem lūdzam skatīt Amigo Privātuma politikā.