Zvanu
centrs
807 00000
 
Pakalpojumi  

DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM

  Pieslēdzot DAUDZBĒRNU ĢIMENES piedāvājumu:

     • maksā uz pusi mazāk par mobilajiem sakariem;
     • saņem vienu rēķinu visai ģimenei;
     • izvēlies katram ģimenes loceklim vispiemērotāko tarifu plānu.    Piedāvājums daudzbērnu ģimenēm paredz 50% atlaidi mēneša maksai visiem Amigo pēcapmaksas tarifu plāniem:

    Tarifu plāns iekļautās vienības standarta cena
    €/mēnesī
    daudzbērnu ģimenēm
    €/mēnesī
    SARUNAS neierobežoti zvani un īsziņas un lielākajiem tīkliem, 200 MB
    7,99
    3,99
    INTERNETS un SARUNAS neierobežots internets, zvani un īsziņas uz lielākajiem tīkliem bez ierobežojuma
    19,98
    9,99
    JUNIORIEM 120 minūtes, 120 īsziņas un 1 GB interneta
    6,99
    3,50
    SENIORIEM neierobežoti zvani uz visiem tīkliem, 100 īsziņas un telefons bez maksas
    5,49
    2,75

     

    Lai saņemtu īpašo piedāvājumu daudzbērnu ģimenēm, dodies uz tuvāko:

     

    Lai pieslēgtu piedāvājumu daudzbērnu ģimenēm, būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un dokumentāli jāapliecina par vismaz 3 savā aizbildniecībā esošiem bērniem:

     • ar atzīmi pasē, bērnu dzimšanas apliecībām vai 3+ Ģimenes karti;
     • aizbildnim vai audžuvecākam būs nepieciešams uzrādīt bāriņtiesas lēmumu par aizbildniecību vai bērna nodošanu audzināšanai ģimenē.

     

    SVARĪGI!

    Piedāvājumu daudzbērnu ģimenēm var pieslēgt vecāki, kuriem ir trīs vai vairāk bērni neatkarīgi no bērnu vecuma.

    Piedāvājums ir pieejams arī vecākiem, kuri ir 3 vai vairāk bērnu ar bāriņtiesas lēmumu noteikti aizbildņi.

    Piedāvājuma daudzbērnu ģimenēm atlaide tarifu plāna mēneša maksai tiek piemērota visiem klienta, kurš kvalificējies piedāvājumam, Amigo pēcapmaksas numuriem.

    Piedāvājums daudzbērnu ģimenēm var tikt piemērots arī tikai vienam telefona numuram, ja tiek apliecināts daudzbērnu ģimenes statuss.

    Piedāvājuma daudzbērnu ģimenēm atlaides nav savienojamas ar citām klientam piešķirtajām tarifu plānu cenām vai atlaidēm.

    Piedāvājumu daudzbērnu ģimenēm sev var pieslēgt abi bērnu vecāki. Piemēram, ja katram no vecākiem bērni ir reģistrēti pasē, tad atlaidi var saņemt katrs no vecākiem, apmaksājot atsevišķi savus rēķinus.

    Daudzbērnu ģimenes atlaide ir pastāvīgs piedāvājums bez noteikta termiņa.

    Esošais Amigo klients atlaidi saņems par pilnu mēnesi, kurā piedāvājums ir pieslēgts, jaunais klients –  kopš tās dienas, kad piedāvājums būs pieslēgts.

    Tarifu plāna maiņas gadījumā atlaide rēķinam tiks piemērota par to periodu, kad ir bijis spēkā tarifu plāns, kuram atlaide tiek piešķirta.

    Piedāvājums ir pieejams tikai privātpersonām.

     


    PAR PAKALPOJUMU LĪGUMA NOTEIKUMIEM UN CITIEM JURIDISKAJIEM JAUTĀJUMIEM

    Ikvienam Amigo klientam ir saistoši Amigo pakalpojumu godīgas lietošanas principi.
    Ikvienam Amigo klientam ir iespēja izmantot Mobilā satura pakalpojumus un Mobilā maksājuma priekšrocības.
    Pirms Amigo pakalpojumu lietošanas lūdzam iepazīties ar Amigo sniegto personas datu apstrādes informāciju. Amigo kā datu pārzinis šiem jautājumiem velta vislielāko vērību. Amigo sniegto pakalpojumu ietvaros personas datus apstrādājam tikai nepieciešamajā apjomā un laika periodā, kas izriet no pakalpojuma būtības un saistošo normatīvo aktu prasībām. Pakalpojuma DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM  ietvaros var tikt apstrādāti pamatdati, piemēram, vārds, uzvārds, pieslēguma numurs u.c., kā arī noslodzes dati – ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu saistītā informācija. Apstrādājamo datu mērķis ir īstenot izvēlētā pakalpojuma izpildi, tostarp nodrošināt ar to saistīto kvalitāti, norēķinus un pieteikto jautājumu risināšanu, ja tādi rodas, kā arī saistošo normatīvo aktu izpildi. Datu apstrādes pamats ir pieprasītais Amigo pakalpojums un ar to saistīto normatīvo aktu īstenošana. Šāda apstrāde ir priekšnosacījums darījuma izpildei, un datu nesniegšana var daļēji vai pilnībā kavēt vai pārtraukt darījuma nodrošināšanu. Attiecībā uz saviem datiem Amigo klientam ir tiesības īstenot normatīvajos aktos noteiktās tiesības. Plašāka informācija par Amigo īstenoto personas datu aizsardzību un personu tiesībām datu apstrādes jomā pieejama Amigo privātuma politikā.


    Aizvērt

    Lūdzu, atjaunini pārlūkprogrammu uz FireFox, Chrome, Safari vai Internet Explorer 9. Paldies!