LV RU

Pieslēdzot Informatīvo izmaksu kontroli, Tev ir iespēja kontrolēt savas mobilo pakalpojumu izmaksas, saņemot informatīvu īsziņu brīdī, kad pakalpojumu izmaksas mēnesī būs sasniegušas Tevis noteikto limitu.

Tu vari izvēlēties šādas Izmaksu kontroles summas: 5,50 €, 8,00 €, 10,00 €, 15,00 €, 20,00 €.
 

DARBĪBA KO VĒLIES VEIKTĪSZIŅAS KOMANDASKAIDROJUMS
Pieslēgt un uzstādīt informatīvo Izmaksu kontroliIK5.50 uz 1618
IK8.00 uz 1618
IK10.00 uz 1618
IK15.00 uz 1618
IK20.00 uz 1618
Izvēlies Izmaksu kontroles summu (5,50 €, 8,00 €, 10,00 €, 15,00 €, 20,00 €), kuru sasniedzot mēs Tev nosūtīsim informatīvu īsziņu.
Noskaidrot esošo Izmaksu kontroles limitu IK INFO uz 1618Noskaidro, vai Tavam numuram ir pieslēgta Izmaksu kontrole un kāda ir definētā kontroles summa.
Uzstādīt vienu papildus numuru, kurš saņems īsziņu, kad būsi sasniedzis Izmaksu kontroles limita summu.    IK NR 29123456 uz 1618
29123456 vietā raksti numuru, kuram vēlies lai tiek nosūtīta informatīvā īsziņa.
Definētais numurs (Amigo, LMT, Tele2 vai Bites) saņems informatīvu īsziņu brīdī, kad būs sasniegts Tavs definētais Izmaksu kontroles limits.
Dzēst norādīto papildus informatīvās īsziņas saņēmēja numuru        IKNR- uz 1618Norādītais papildus informatīvās īsziņas saņēmējs tiks dzēsts.
Esošā Izmaksu kontroles limita atcelšanaIK- uz 1618Izmaksu kontrole vairs nedarbosies.

Ja esi sasniedzis noteikto mēneša Izmaksu kontroles robežu, Tev ir iespēja to palielināt, no piedāvātajām summām izvēloties attiecīgi lielāku limitu. Ja vēlies atstāt esošo mēneša kontroles summu, papildu nekas nav jādara - no nākamā mēneša 1. datuma esošais izmaksu kontroles limits atkal atjaunosies un summas uzskaite sāksies no jauna.