Zvanu
centrs
807 00000
Pakalpojumi  

JUNIORIEM 
 • 120 minūtes  
 • 120 īsziņas 
 • 1 GB interneta
 • Iespēja pieslēgt Zvans vecākiem
 • Iespēja pieslēgt Izmaksu kontroli
 • Maksa 6,99 €/mēn. (ar MANA ĢIMENE - 4,99 €/mēn)
Esam sarūpējuši īpašu piedāvājumu, ja ģimenē ir juniori - tarifu plāns JUNIORIEM. 


PĒCAPMAKSA
Darbības periods kalendārais mēnesis
Tarifu plāna JUNIORIEM pieslēgšana
 • Amigo klientu centros;
 • Latvijas pasta nodaļās;
 • Evelatus veikalos.
          
Noskaidrot tarifu plānā iekļautās atlikušās vienības Zvanot uz 807 00000
 • Tarifu plānā iekļautās minūtes un īsziņas vari izmantot gan Latvijā, gan EEZ valstīs, zvanot uz Latviju un vietējiem numuriem.
  Tarifus zvaniem ārpus EEZ valstīm skaties šeit.
 • Ikmēneša bezmaksas 1 GB paredzēts izmantošanai gan Latvijā, gan citās EEZ valstīs. Pēc bezmaksas interneta apjoma izmantošanas, abonē papildu interneta apjomu, izvēloties Tev vajadzīgo ikmēneša MB daudzumu. Par Amigo interneta piedāvājumu uzzini vairāk  šeit.
 • Par pārējiem tarifiem pēc pakalpojumā iekļauto vienību iztērēšanas, uzzini vairāk šeit.
 • Tarifu plānu JUNIORIEM var pieslēgt vecāki bērnam vecumā no 6 līdz 17 gadiem (ieskaitot). Noformējot tarifu plānu, jāuzrāda vecāka personu apliecinošs dokuments un bērna personu apliecinošs dokuments (dzimšanas apliecība, pase, personas apliecība vai vecāka pase ar ierakstu par bērnu), lai nodrošinātu tarifu plāna nosacījumus.
 • Uz vienu bērna personas kodu var pieteikt vienu tarifu plānu JUNIORIEM.
 • Rūpējoties par labticīgu lietošanu, tarifu plānam tiek piemērots sarunu garuma ierobežojums – 60 minūtes. Pēc sarunas pārtraukšanas vari atkārtoti veikt zvanu.
 • Informācija par patērētāju atteikuma tiesībām.

Tarifu plānā JUNIORIEM pieejamie pakalpojumi

ZVANS VECĀKIEM

Zvans vecākiem ļaus brīdī, kad būs beigušās pakalpojumā iekļautās sarunu minūtes, bez maksas piezvanīt diviem iepriekš norādītiem telefona numuriem. Izmanto iespēju pievienot līdz diviem Zvans vecākiem numuriem no lielākajiem tīkliem Latvijā, un jūties droši!

Lai iestatītu un rediģētu Zvans vecākiem tālruņa numurus:

 • Zvani uz Amigo info tālruni 807 00000 vai
 •  sūti īsziņu uz 1618, norādot izvēlētos tālruņa numurus.
DARBĪBA KO VĒLIES VEIKT
Lai iestatītu vienu Zvans vecākiem tālruņa numuru

Sūti: SOS+ Tavs izvēlētais numurs uz 1618

PIEMĒRS: SOS+ 29123456

Lai iestatītu uzreiz divus Zvans vecākiem tālruņa numurus

Sūti: SOS+ Tavs izvēlētais numrs 1   Tavs izvēlētais numurs 2 uz 1618


PIEMĒRS: SOS+ 29123456 29654321

Lai dzēstu definētos Zvans vecākiem numurus*

Sūti: SOS- uz 1618

Lai noskaidrotu definētos Zvans vecākiem numurus

Sūti: SOS INFO uz 1618

Lielākie tīkli Latvijā – Amigo, LMT, Tele2, Bite, Lattelecom.
*Dzēšot Zvans vecākiem definētos numurus, zvani pēc pakalpojumā iekļauto vienību iztērēšanas tarificēsies pēc Amigo Pamattarifa.
Ielāgo!
 • Pakalpojumam Zvans vecākiem netiek piemērota pieslēgšanas un abonēšanas maksa.
 • Pakalpojums Zvans vecākiem būs aktīvs tikai tad, kad būs iztērētas pakalpojumā iekļautās sarunu minūtes un darbosies līdz kalendārā mēneša beigām, kad iekļautās vienības atkal atjaunosies.
 • Zvanīt uz definētajiem Zvans vecākiem numuriem pēc iekļauto sarunu minūšu izmantošanas ir iespējams tikai atrodoties Latvijā.
 • Vienlaicīgi sarakstā ir iespējams definēt ne vairāk kā divus Zvans vecākiem numurus. Katrs nākamais definētais numurs, aizstās vecāko definēto numuru.
 • Zvans vecākiem definētos numurus var mainīt ne biežāk, kā vienu reizi 30 dienās.
 • Amigo ir tiesības atcelt pakalpojuma iespējas, vai likt atlīdzināt radušos zaudējumus, ja Zvans vecākiem tiks izmantots nelabticīgi vai pretēji pakalpojumu godīgas lietošanas noteikumiem.

  IZMAKSU KONTROLE

  Pieslēdz Izmaksu kontroli savam pēcapmaksas numuram, un nosaki ikmēneša summu, kuru nevēlies pārsniegt.

  Izvelies sev piemērotāko izmaksu kontroles veidu:

  • Informatīva izmaksu kontrole – iespēja kontrolēt savas mobilo pakalpojumu izmaksas, saņemot informatīvu īsziņu brīdī, kad pakalpojumu izmaksas mēnesī būs sasniegušas noteikto summu;
  • Izmaksu kontrole ar ierobežojumu – Pieslēdzot šo pakalpojumu, automātiski tiks atslēgti visi paaugstinātas maksas pakalpojumi, kā arī zvani uz un no ārzemēm. Savukārt, kad maksa par mobilajiem pakalpojumiem būs sasniegusi noteikto mēneša kontroles summu, līdz kalendārā mēneša beigām tiks ierobežoti visi maksas pakalpojumi - izejošie zvani, īsziņas, datu pārraide un viesabonēšanas pakalpojumi, bet varēs turpināt izmantot pakalpojumā iekļautās vienības un izmantot bezmaksas pakalpojumus.
  Vari norādīt šādas Izmaksu kontroles summas: 8,00 €, 10,00 €, 15,00 €, 20,00 €

   

  Pieslēdzot Izmaksu kontroli, iespējams pievienot papildus vienu (Amigo, LMT, Tele2 vai Bites) numuru  uz kuru  tiks nosūtīta informatīva īsziņa par Izmaksu kontroles summas sasniegšanu.


  Ja esi pieslēdzis Informatīvo izmaksu kontroli, ņem vērā, ka ārvalstīs sniegto pakalpojumu informāciju mēs varam saņemt ar kavēšanos, tādēļ šī summa var tikt iekļauta nākamā mēneša rēķinā. Lai nerastos nepatīkami pārsteigumi, aicinām patstāvīgi sekot līdzi saviem tēriņiem! 
  Tarifu plāna JUNIORIEM lietotāji Izmaksu kontroli var pieslēgt , atslēgt un administrēt, tikai zvanot uz Amigo info tālruni 807 00000, Amigo klientu centros. Par iespēju pieslēgt Izmaksu kontroli citiem Amigo tarifu plānu lietotājiem, uzzini  šeit. 

   Ielāgo!

  • Pakalpojumam „Izmaksu kontrole” netiek piemērota pieslēgšanas un abonēšanas maksa.
  • Izmaksu kontroli var pieslēgt tikai Amigo pēcapmaksas lietotāji.
  • Izmaksu kontroles ar ierobežojumu lietotājiem, aktivizējot pakalpojumu, automātiski tiks atslēgti visi paaugstinātas maksas pakalpojumi. Piemēram, zvani un īsziņas uz telefonbalsošanas, izklaides, ziedojumu un informatīvajiem numuriem, kā arī zvani uz ārzemēm.
  • Ja esi sasniedzis noteikto mēneša Izmaksu kontroles robežu, Tev ir iespēja to palielināt, no piedāvātajām summām izvēloties attiecīgi lielāku limitu. Ja vēlies atstāt esošo mēneša kontroles summu, papildu nekas nav jādara - no nākamā mēneša 1. datuma esošais izmaksu kontroles limits atkal atjaunosies un summas uzskaite sāksies no jauna.
  • Informatīvo īsziņu Tev un numuram, kuru pievienoji papildus, nosūtīsim uzreiz kā tiks sasniegta Tava noteiktā Izmaksu kontroles summa. Ņem vērā, ka tas var notikt jebkurā diennakts laikā.
  • Mainot pakalpojuma plānu, Izmaksu kontrole un tās definētie parametri, Tavam numuram tiks dzēsti. Par to saņemsi informatīvu īsziņu.

  Svarīgi zināt!
  Ikvienam Amigo klientam ir saistoši Amigo pakalpojumu godīgas lietošanas principi.
  Ikvienam Amigo klientam ir iespēja izmantot Mobilā satura pakalpojumus un Mobilā maksājuma priekšrocības.
  Pirms Amigo pakalpojumu lietošanas lūdzam iepazīties ar Amigo sniegto personas datu apstrādes informāciju. Amigo kā datu pārzinis šiem jautājumiem velta vislielāko vērību. Amigo sniegto pakalpojumu ietvaros personas datus apstrādājam tikai nepieciešamajā apjomā un laika periodā, kas izriet no pakalpojuma būtības un saistošo normatīvo aktu prasībām. Tarifu plāna JUNIORIEM ietvaros var tikt apstrādāti pamatdati, piemēram, vārds, uzvārds, pieslēguma numurs u.c., kā arī bērna dati, piem. vārds, uzvārds, vecums u.c.. Tāpat tarifu plāna JUNIORIEM ietvaros var tik apstrādāti noslodzes dati – ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu saistītā informācija. Apstrādājamo datu mērķis ir īstenot izvēlētā pakalpojuma izpildi, tostarp nodrošināt ar to saistīto kvalitāti, norēķinus un pieteikto jautājumu risināšanu, ja tādi rodas, kā arī saistošo normatīvo aktu izpildi. Datu apstrādes pamats ir pieprasītais Amigo pakalpojums un ar to saistīto normatīvo aktu īstenošana. Šāda apstrāde ir priekšnosacījums darījuma izpildei, un datu nesniegšana var daļēji vai pilnībā kavēt vai pārtraukt darījuma nodrošināšanu. Attiecībā uz saviem datiem Amigo klientam ir tiesības īstenot normatīvajos aktos noteiktās tiesības. Plašāka informācija par Amigo īstenoto personas datu aizsardzību un personu tiesībām datu apstrādes jomā pieejama Amigo privātuma politikā.
  Aizvērt

  Lūdzu, atjaunini pārlūkprogrammu uz FireFox, Chrome, Safari vai Internet Explorer 9. Paldies!