Zvanu
centrs
807 00000
 
Pakalpojumi  

Konferences zvans

Ja esi Amigo pieslēguma lietotājs, Tev ir pieejams konferences zvans.
 

Konferences zvana darbība

Konferences zvans ir savienojums vienlaikus ar vairākiem, līdz pat pieciem, sarunas dalībniekiem. Ja paredzams, ka konferences laikā ar kādu tās dalībnieku būs nepieciešams parunāties arī citiem nedzirdot, tad jāiegaumē, kurš no visiem secīgi piesaistītajiem sarunas dalībniekiem bija šis cilvēks.  
 
 

Konferences zvana pieslēgšana

Slēdzot jaunu Līgumu, pakalpojumi tiek pieslēgti automātiski. Pēc tam tos var atslēgt un pieslēgt atkārtoti, uzrakstot attiecīgu iesniegumu. 
Pakalpojumam nav pieslēgšanas un abonēšanas maksas.

Der zināt!
  • Atsevišķiem vecākās paaudzes tālruņa aparātiem nav konferences zvana iespējas.
  • Lai pieslēgtu pakalpojumu Konferences zvans, ir jābūt pieslēgtam arī pakalpojumam Līdzsavienojums.
  • Pakalpojums nav pieejams, atrodoties ārzemēs.
  • Ikvienam Amigo klientam ir saistoši Amigo pakalpojumu godīgas lietošanas principi.
    Ikvienam Amigo klientam ir iespēja izmantot Mobilā satura pakalpojumus un Mobilā maksājuma priekšrocības.

    Pirms Amigo pakalpojumu lietošanas lūdzam iepazīties ar Amigo sniegto personas datu apstrādes informāciju. Amigo kā datu pārzinis šiem jautājumiem velta vislielāko vērību. Amigo sniegto pakalpojumu ietvaros personas datus apstrādājam tikai nepieciešamajā apjomā un laika periodā, kas izriet no pakalpojuma būtības un saistošo normatīvo aktu prasībām. Pakalpojuma "Konferences zvans" ietvaros var tikt apstrādāti pamatdati, piemēram, vārds, uzvārds, pieslēguma numurs u.c., kā arī noslodzes dati – ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu saistītā informācija. Apstrādājamo datu mērķis ir īstenot izvēlētā pakalpojuma izpildi, tostarp nodrošināt ar to saistīto kvalitāti, norēķinus un pieteikto jautājumu risināšanu, ja tādi rodas, kā arī saistošo normatīvo aktu izpildi. Datu apstrādes pamats ir pieprasītais Amigo pakalpojums un ar to saistīto normatīvo aktu īstenošana. Šāda apstrāde ir priekšnosacījums darījuma izpildei, un datu nesniegšana var daļēji vai pilnībā kavēt vai pārtraukt darījuma nodrošināšanu. Attiecībā uz saviem datiem Amigo klientam ir tiesības īstenot normatīvajos aktos noteiktās tiesības. Plašāka informācija par Amigo īstenoto personas datu aizsardzību un personu tiesībām datu apstrādes jomā pieejama Amigo privātuma politikā.
 
 Aizvērt

Lūdzu, atjaunini pārlūkprogrammu uz FireFox, Chrome, Safari vai Internet Explorer 9. Paldies!