Zvanu
centrs
807 00000
 
Pakalpojumi  

Līdzsavienojums

Šis pakalpojums uzsāktas sarunas laikā nodrošina iespēju uzzināt par citiem ienākošajiem zvaniem un izvēlēties, uz kuriem atbildēt.
 

Līdzsavienojuma darbība

Sarunas laikā tālrunis signalizēs par jaunu ienākošo zvanu. Ja nospiedīsi attiecīgo taustiņu (atkarībā no tālruņa modeļa), notiks savienojums ar zvanītāju, taču iepriekšējais savienojums netiks pārtraukts.
Un otrādi - uzsāktas sarunas laikā Tu vari piezvanīt vēl kādam. Brīdī, kad savienojums tiek aizturēts, Tu vari brīvi pārslēgties no vienas sarunas uz citu.

Paralēlu savienojumu iespējams uzturēt ne vairāk kā ar 3 tālruņiem.

 

Līdzsavienojuma aktivizēšana

Līdzsavienojuma aktivizēšanai, atcelšanai un pārbaudīšanai tālrunī jāveic šādas darbības:
AKTIVIZĒT *  4  3  #  

ATCELT #   4  3  #      

PĀRBAUDĪT *  #  4  3  #     
 

Svarīgi zināt!
Ikvienam Amigo klientam ir saistoši Amigo pakalpojumu godīgas lietošanas principi.
Ikvienam Amigo klientam ir iespēja izmantot Mobilā satura pakalpojumus un Mobilā maksājuma priekšrocības.

Pirms Amigo pakalpojumu lietošanas lūdzam iepazīties ar Amigo sniegto personas datu apstrādes informāciju. Amigo kā datu pārzinis šiem jautājumiem velta vislielāko vērību. Amigo sniegto pakalpojumu ietvaros personas datus apstrādājam tikai nepieciešamajā apjomā un laika periodā, kas izriet no pakalpojuma būtības un saistošo normatīvo aktu prasībām. Līdzsavienojuma pakalpojuma ietvaros var tikt apstrādāti pamatdati, piemēram, vārds, uzvārds, pieslēguma numurs u.c., kā arī noslodzes dati – ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu saistītā informācija. Apstrādājamo datu mērķis ir īstenot izvēlētā pakalpojuma izpildi, tostarp nodrošināt ar to saistīto kvalitāti, norēķinus un pieteikto jautājumu risināšanu, ja tādi rodas, kā arī saistošo normatīvo aktu izpildi. Datu apstrādes pamats ir pieprasītais Amigo pakalpojums un ar to saistīto normatīvo aktu īstenošana. Šāda apstrāde ir priekšnosacījums darījuma izpildei, un datu nesniegšana var daļēji vai pilnībā kavēt vai pārtraukt darījuma nodrošināšanu. Attiecībā uz saviem datiem Amigo klientam ir tiesības īstenot normatīvajos aktos noteiktās tiesības. Plašāka informācija par Amigo īstenoto personas datu aizsardzību un personu tiesībām datu apstrādes jomā pieejama Amigo privātuma politikā.


Aizvērt

Lūdzu, atjaunini pārlūkprogrammu uz FireFox, Chrome, Safari vai Internet Explorer 9. Paldies!