LV RU

BUJ


Līgumi un noteikumi

Pakalpojumu līguma noteikumi

Nomaksas noteikumi

Šeit Tu vari iepazīties ar Nomaksas līguma noteikumiem.

Pirms Amigo pakalpojumu lietošanas lūdzam iepazīties ar Amigo sniegto datu apstrādes informāciju. Attiecībā uz datu apstrādi, ko NOMAKSAS LĪGUMA ietvaros kā iekārtas servisa pārzinis veic LMT Retail & Logistics, lūgums iepazīties ar konkrētā pārziņa sniegto datu apstrādes pārskatu. Šis pārzinis patstāvīgi atbild par savā pārziņā veikto datu apstrādi un ar to saistīto personu tiesību īstenošanu. Amigo kā pakalpojumu datu pārzinis šiem jautājumiem velta vislielāko vērību. Amigo sniegto pakalpojumu ietvaros datus apstrādājam tikai nepieciešamajā apjomā un laika periodā, kas izriet no pakalpojuma būtības un saistošo normatīvo aktu prasībām. NOMAKSAS LĪGUMA ietvaros var tikt apstrādāti pamatdati, piemēram, vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, informācija par iekārtu (modelis, sērijas numurs) u.c. Apstrādājamo datu mērķis ir īstenot izvēlētā pakalpojuma izpildi, tostarp norēķinus un pieteikto jautājumu risināšanu, ja tādi rodas, kā arī saistošo normatīvo aktu izpildi. Datu apstrādes pamats ir pieprasītais Amigo pakalpojums un ar to saistīto normatīvo aktu īstenošana. Šāda apstrāde ir priekšnosacījums darījuma izpildei, un datu nesniegšana var daļēji vai pilnībā kavēt vai pārtraukt darījuma nodrošināšanu. Attiecībā uz saviem datiem Amigo klientam ir tiesības īstenot normatīvajos aktos noteiktās tiesības. Plašāka informācija par LMT īstenoto datu aizsardzību un tiesībām datu apstrādes jomā pieejama Amigo privātuma politikā.
 


E-veikala noteikumi

Šeit Tu vari iepazīties ar e-veikala noteikumiem.
Sīkāk par saziņu ar Amigo e-veikalu, lasi šeit

Piegādes noteikumi

Ja esi iegādājies iekārtas Amigo e-veikalā, Tev tiks nodrošināta bezmaksas piegāde visā Latvijā.
Pirms piegādes ar Tevi sazināsimies, lai vienotos par ērtāko tikšanās laiku.

Iespējamie preču saņemšanas laiki

Rīga, rajonu centri* Rīgas rajons, rajonu centri** Pārējā Latvijas teritorija
8.00-14.00 12.00-17.00
11.00-20.00
14.00-18.00
18.00-22.00
*Cēsis, Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Liepāja, Rēzekne, Saldus, Talsi, Valmiera, Ventspils
**Aizkraukle, Alūksne, Balvi, Bauska, Dobele, Gulbene, Krāslava, Kuldīga, Limbaži, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Tukums, Valka

Ievēro!
 • Preces varam izsniegt tikai tai personai, kura tās ir pasūtījusi, tādēļ preču saņemšanas brīdī kurjers Tev lūgs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Pretējā gadījumā pasūtījums netiks izsniegts.
 • Kopā ar preci tiks nosūtīti divi eksemplāri pavadzīme-rēķins, kas apliecina, ka esi saņēmis preces. Lūdzu, paraksti tos un vienu eksemplāru atdod kurjeram.
 • Preces netiks izsniegtas, ja atteiksies parakstīt preču pavadzīmi-rēķinu.
 • Preču piegāde var aizņemt līdz trim darba dienām no pasūtījuma apstiprinājuma brīža.
 • Preču piegāde tiek veikta līdz mājas durvīm.
 • Paturi prātā piegādes dienu un laiku. Ja kurjers Tevi nevarēs satikt, samaksātā piegādes maksa, ja tāda bijusi, netiks atmaksāta. 
 • Pasūtījuma veicējs ir atbildīgs par precīzu un pilnīgu datu uzrādīšanu. Par atkārtotu pasūtījuma piegādi vai piegādi uz citu adresi var tikt piestādīta piegādes maksa.

Apmaksas noteikumi

Amigo e-veikalā vari iegādāties iekārtas par pilnu maksu vai maksāt pa daļām, slēdzot Nomaksas līgumu.

Piedāvājam izmantot kādu no šiem samaksas veidiem:

 • Skaidrā naudā
  Norēķināties par pasūtījumu skaidrā naudā iespējams preču piegādes brīdī.
 • Ar kredītkarti / debetkarti
  Norēķināties par pasūtījumu ar kredītkarti vai debetkarti iespējams tikai Amigo e-veikalā.
 • Ar pārskaitījumu

Veicot pirkumu Amigo e-veikalā, pasūtījuma rēķins tiek iekļauts pasūtījuma apstiprinājuma e-pastā. Pēc rēķina samaksas nodrošināsim pasūtījuma piegādi. Pasūtījuma saņemšanas brīdī kurjers var lūgt uzrādīt maksājuma apliecinājuma dokumentu, Tavs pienākums ir to uzrādīt.

Mazlietotu iekārtu noteikumi

Aicinām iepazīties ar mazlietotu iekārtu noteikumiem.

Atteikuma tiesības

Amigo klientiem – fiziskām personām, kas iegādājas preces vai pakalpojumus nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko vai profesionālo darbību, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, izņemot gadījumus, kad klients dod rīkojumu pieslēgt vai atslēgt kādu pakalpojumu atbilstoši Amigo pakalpojumu līguma noteikumiem. Šāds rīkojums pakalpojuma saņemšanai vienlaikus ir arī klienta piekrišana līguma izpildes uzsākšanai.

Šeit Tu vari izdrukāt un iepazīties ar atteikuma tiesību veidlapu.

Kādi ir godīgas lietošanas noteikumi?

Amigo pakalpojumi ir paredzēti godīgai izmantošanai atbilstoši  Amigo Pakalpojumu līguma noteikumiem, Amigo pakalpojumu aprakstiem un lietošanas nosacījumiem, kā arī normatīvajiem aktiem. Ar Amigo Pakalpojumu līguma noteikumiem un pakalpojumu aprakstiem var iepazīties mājas lapā, kā arī jebkurā Amigo  klientu centrā.

Aizsardzība pret krāpniekiem

Lai nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni pret krāpšanu un Amigo pakalpojumu un numuru prettiesisku izmantošanu, Amigo ir ieviesta krāpniecības noteikšanas un novēršanas sistēma. Tā ļauj identificēt klienta netipisku uzvedību, kas var liecināt, ka galiekārta, pakalpojumi vai numuri tiek izmantoti nepareizi vai ļaunprātīgi – pretēji paredzētajam mērķim vai veidiem, vai arī tiek aizskartas citu lietotāju un Amigo intereses.


Piemēri:

 • Konstatēta zvanu, ziņojumu, datu pārraides vai citu pakalpojumu izmantošana lietotājiem neraksturīgā veidā, ilgumā vai apjomā.
 • Izmantota pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem neatbilstoša galiekārta.
 • Lietota galiekārta, kas iepriekš izmantota nelabticīgi labuma gūšanai vai citu prettiesisku darbību veikšanai.
 • Konstatēta pakalpojumu izmantošana pretēji tam paredzētajam mērķim un/vai veidam.
 • Pakalpojums, SIM karte un/vai galiekārta izmantota tālākai pakalpojumu sniegšanai vai signāla pārraidei (piem., datu pārraides tālāka sniegšana trešajām personām u.c.).
 • Veikti vai saņemti gari, vienveidīgi, līdzīgi, atkārtoti vai citādi netipiski zvani vai ziņojumi (piem., e-pasti, īsziņas, MMS u.c.).
 • Zvanu vai ziņojumu mērķis nav bijis sazināties.
 • Zvani vai ziņojumi izmantoti reklāmai, komerciālu paziņojumu sūtīšanai vai komercdarbībai.
 • Zvani vai ziņojumi izmantoti labumu gūšanai no ZetCOM vai citu operatoru pakalpojumiem pretēji to lietošanas mērķim – sazināties.

Šajos gadījumos ar Tevi var sazināties Amigo pārstāvis, lai pārliecinātos, ka galiekārta tiek lietota labticīgi un ar īpašnieka piekrišanu. Taču var būt arī gadījumi, kad sistēma automātiski vai pēc informācijas saņemšanas no citiem operatoriem ierobežo vai pat pārtrauc noteikta pakalpojuma sniegšanu, lai novērstu pārmērīgu zaudējumu rašanās iespēju, nelabticīgu pakalpojumu vai numuru izmantošanu, kā arī nodrošinātu citu lietotāju interešu aizsardzību.

Šādos gadījumos Amigo neatmaksā klienta samaksāto naudas summu, nepiešķir paredzētos labumus, kā arī liedz iespēju izmantot nelabticīgi iegūtos labumus. Ja pārbaudes laikā apstiprinās, ka, izmantojot pakalpojumus vai numurus, ir pārkāpti normatīvie akti, Amigo ir pienākums sadarboties ar uzraudzības iestādēm un sniegt pieprasīto informāciju par personu, kas pieļāvusi pārkāpumus, kā arī pārkāpuma novēršanas, apturēšanas vai izmeklēšanas nolūkā īstenot uzraugošo iestāžu pieņemto lēmumu izpildi.


Ja neesi pārliecināts, vai Tavas darbības Amigo tīklā tiks uzskatītas par netipiskām vai kā citādi var pārkāpt normatīvo aktu prasības, aicinām savlaicīgi sazināties ar Amigo, lai saņemtu atbildes uz visiem neskaidrajiem jautājumiem. Tāpat aicinām sazināties ar Amigo arī gadījumos, ja attiecīgo Amigo pakalpojumu ir paredzēts izmantot no pamatmērķa atšķirīgā veidā.

Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāte

Elektronisko sakaru pakalpojumi tiek nodrošināti ar radioviļņu palīdzību. Šo pakalpojumu pieejamībai ir fizikāli priekšnoteikumi, un tos ietekmē viena vai abu attiecīgo elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju attālums no bāzes stacijas, periodiskums, ar kādu galiekārta pārslēdzas no vienas bāzes stacijas uz otru vai starp tehnoloģijām, atrašanās vieta, reljefs, apbūves blīvums šajā vietā u.c. apstākļi. Papildus tam pakalpojumu saņemšanu var ietekmēt laika apstākļi un gaisa mitrums, sevišķi negatīvi – vētras un negaisi.

Elektronisko sakaru pakalpojumu izmantošanas iespēju var ietekmēt arī galiekārtas funkcionalitātes īpašības, tuvumā esošas elektroiekārtas un radioiekārtas, tajā skaitā transformatori un signālu slāpētāji, kas pakalpojumu saņemšanu var pasliktināt vai konkrētā vietā padarīt pat neiespējamu. Tāpat jāņem vērā arī lietotāju skaits attiecīgās bāzes stacijas pārklājuma zonā un elektronisko sakaru pakalpojumu plūsmas noslodzes apjoms. Masu pasākumu u.c. no SIA ZetCOM (tālāk tekstā – Amigo) neatkarīgu apstākļu dēļ noslodzes apjoms var pārsniegt tīkla infrastruktūras kapacitāti, tādējādi radot elektronisko sakaru pakalpojumu izmantošanas traucējumus. Pastāvot kādam no šiem faktoriem, elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamība netiek garantēta.

Amigo sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošina to kvalitāti LMT tīkla darbības zonā kā vienotā kopumā. Amigo klienti var izvēlēties un jebkurā brīdī mainīt pakalpojumu saņemšanas vietu tīkla darbības zonā. Ja konkrētā ģeogrāfiskā vietā elektronisko sakaru pakalpojumi nav pieejami, tas neietekmē tīkla kopējās izmantošanas iespējas, izņemot atsevišķus gadījumus, kad bojāta tīkla darbības nodrošināšanai būtiska infrastruktūra.

Amigo pakalpojumu izmantošana un funkcionalitāte ir saistīta ar tīkla pārklājuma pieejamību, kā arī galiekārtas funkcionālajām iespējām. Atsevišķi Amigo pakalpojumi (piemēram, UMTS/EDGE, HSDPA datu pārraide) var būt pieejami tikai UMTS vai EDGE pārklājuma zonā, izmantojot galiekārtas, kas nodrošina attiecīgo pakalpojumu sniegšanu. Atsevišķu pakalpojumu izmantošana ir atkarīga gan no zvanītāja, gan no zvana saņēmēja atrašanās vietas UMTS tīkla pārklājuma zonā un izmantotajām galiekārtām.

Amigo pakalpojumi pieejami tīkla pārklājuma zonā, kur radiolauka noturīga intensitāte ir vismaz -90 dBm. Mobilo tālruņu lietotājiem pakalpojumu pieejamības kvalitāte tiek mērīta ārtelpās.

Neuzņemoties garantijas un atbildību gadījumos, kad pakalpojumu saņemšanu ietekmē kādi no iepriekš minētajiem vai citi elektronisko sakaru pakalpojumu izmantošanu ietekmējoši faktori, tīkla lietotājiem 90% no kalendārā mēneša laika tiek nodrošināti zemāk minētie kvalitātes rādītāji.
 
1. Runas pārraides kvalitāte ar vērtību ≥ 2.7 saskaņā ar Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības (ITU) rekomendāciju ITU-T P.862.
2. Maksimālais īsziņas piegādes laiks – 12 sekundes, ja pilnībā tiek izpildīti visi nosacījumi, kas nepieciešami veiksmīgai īsziņu pakalpojuma lietošanai.


Lūdzu, iepazīsties ar tiem!

 • Īsziņas sūtītājs un saņēmējs ir LMT tīkla lietotājs.
 • Īsziņas sūtītāja un saņēmēja mobilais tālrunis ir ieslēgts.
 • Īsziņas sūtītājam un saņēmējam ir pieslēgta īsziņu sūtīšanas/saņemšanas iespēja.
 • Īsziņas sūtītājam un saņēmējam ir GSM vai GSM/UMTS standartiem atbilstošs mobilais tālrunis.
 • Netiek sūtīta saistītā īsziņa.
 • Īsziņas sūtītājs izmanto LMT tīkla īsziņu centru (+37129202020).
 • Īsziņas sūtītājs īsziņas sūtīšanas laikā neizmanto GPRS datu pārraidi.
 • Īsziņas sūtītājs neizmanto priekšapmaksas sarunu karti, kuras avanss ir mazāks par attiecīgās īsziņas maksu.
 • Īsziņas sūtītājs nepievieno papildu ciparus aiz īsziņas saņēmēja pieslēguma numura.
 • Īsziņas sūtītājs īsziņā neizmanto specifiskus simbolus, kas var traucēt īsziņas apstrādi un nosūtīšanu.
 • Īsziņas saņēmēja mobilais tālrunis neveic šūnmaiņu starp divām mobilā tīkla šūnām vai starp GSM un UMTS tīklu.
 • Īsziņas saņēmējs nemēģina nosūtīt īsziņu vai uzsākt balss, datu vai video zvanu.
 • Īsziņas saņēmēja mobilajam tālrunim nav pārpildīta īsziņu atmiņa.
 • Īsziņu saņēmējam nav aktivizēta īsziņu saņemšanas iespējas bloķēšana.
 • Īsziņu saņēmēja mobilajam tālrunim īsziņu centrā nav izveidojusies rinda ar vairākām nepiegādātām īsziņām.
 • Tīkls īsziņas sūtītāja un īsziņas saņēmēja atrašanās vietās nav pārslogots publisku pasākumu vai citu apstākļu dēļ.

3. Datu pārraide atbilstoši tehnoloģiju pieejamībai.
Izvēloties ķēžu komutāciju, minimālais garantētais augšupielādes un lejupielādes ātrums no pieslēguma punkta līdz Latvijas interneta apmaiņas punktam atkarībā no pieslēguma veida ir 9,6 Kbit/s. Ātrgaitas pieslēguma (HSCSD) gadījumā, ja radiotīklā ir brīvi resursi, un klienta lietotā galiekārta (GSM modems) to nodrošina, klients var saņemt vairāk par vienu datu kanālu, kas dubulto vai trīskāršo datu pārraides ātrumu, taču tas nav garantēts.
Izvēloties pakešu komutāciju, gadījumā, ja galiekārta neizmanto HSDPA, UMTS un EDGE tehnoloģijas, minimālais garantētais augšupielādes un lejupielādes GPRS ātrums no pieslēguma punkta līdz Latvijas interneta apmaiņas punktam ir 9,6 Kbit/s, izmantojot LTE tehnoloģiju – 256 Kbit/s vai attiecīgi vairāk – 20% no parasti pieejamā ātruma.

Tīklā ir iespēja izmantot dažādas tīkla tehnoloģijas.
Praksē pieejamais maksimālais augšupielādes un lejupielādes ātrums ir atkarīgs no pieejamās tīkla tehnoloģijas, klienta atrašanās vietas, izvēlētā pieslēguma veida un citiem faktoriem.
Parasti pieejamais lejupielādes ātrums vidēji “Internets telefonā” lietotājiem 3G tīklā ir līdz 4 Mb/s (maksimālais – līdz 42 Mb/s), 4G tīklā – līdz 20 Mb/s (maksimālais – līdz 150Mb/s).
Parasti pieejamais augšupielādes ātrums vidēji “Internets telefonā” lietotājiem 3G tīklā ir līdz 2.5 Mb/s (maksimālais – līdz 5.75 Mb/s), 4G tīklā – līdz 5 Mb/s, (maksimālais – līdz 50 Mb/s).
Lietojot pakešu komutāciju, datu pārraide notiek paketēs, kuru lielumu nosaka klienta galiekārtas un tai pieslēgto iekārtu programmatūra. Šis tehnoloģiskais risinājums neparedz datu nosūtīšanu vai saņemšanu reālā laikā ar konkrētu momentāno ātrumu, jo brīžos, kad datu paketes netiek sūtītas vai saņemtas, datu pārraide nenotiek. Datu pārraidē ātrumu raksturo nosūtīto vai saņemto datu apjoms tikai tajos laika posmos, kuros notiek reāla datu pakešu sūtīšana vai saņemšana.
Amigo nodrošina datu plūsmas pārvaldību atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Amigo nodrošina, ka jebkura informācija par klienta datiem, noslodzes datiem un atrašanās vietas datiem ir konfidenciāla. Minētos datus Amigo apstrādā un informāciju sniedz tikai Amigo pakalpojumu līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, apjomā un gadījumos. Plašāka informācija par personas datu apstrādi šeit.
 Amigo nodrošina plašas interneta iespējas, un Amigo klienti var izvēlēties dažādus interneta pieslēguma veidus atbilstoši savām vajadzībām un vēlmēm. Izmantotais interneta veids ir saistīts ar praktisko interneta lietošanas iespēju. Lai atvieglotu izvēli un saprastu savām vajadzībām piemērotāko, šeit ir papildu informācija, cik aptuveni lielu datu apjomu patērē klienta izvēlētais satura veids (e-pasts, video, ziņas u.c.).

4. Tīkla numuram bojājumi parasti tiek novērsti 24 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža. Bojājumu novēršana tiek nodrošināta darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Ja rodas jautājumi par elektronisko sakaru pakalpojumiem un to izmantošanas iespējām vai nepieciešama konsultācija vai risinājums konkrētai situācijai, droši sazinies ar mums! Informācija par saziņas veidiem un pieteikumu izskatīšanu šeit.

Kas ir viesabonēšanas izvēles pakalpojumi?

Tā ir iespēja no 01.07.2014. Eiropas Ekonomikas zonas valstīs izvēlēties citu mobilo sakaru operatoru piedāvātos pakalpojumus.

Interneta pakalpojumu pārdevēja piedāvātās iespējas var izmantot to ārvalstu operatoru tīklos, kas piedāvā šādu iespēju, izvēloties konkrēto tīklu un sava telefona uzstādījumos nomainot interneta piekļuves punktu uz euinternet.
Alternatīvā viesabonēšanas pārdevēja pakalpojumi būs pieejami, tiklīdz kāds no ārvalstu operatoriem izrādīs interesi par šādu pakalpojumu sniegšanu Latvijas iedzīvotājiem un noslēgs atbilstošu sadarbības līgumu.

Amigo neatbild par šo pakalpojumu saturu, kvalitāti, tarifiem, norēķiniem un samaksas kārtību, līguma izpildi un zaudējumiem.