Zvanu
centrs
807 00000
Apmaksā  

Norēķini


Rēķini par Amigo pēcapmaksas pakalpojumiem pa pastu tiek izsūtīti katra mēneša sākumā, no 10. līdz 15. datumam.

Rēķina saņemšanas iespējas:

 • Pa e-pastu
  Saņem ikmēneša rēķinu e-pastā bez maksas! Lai pieteiktos, sūti īsziņu ar savu e-pasta adresi uz numuru 1632.

  PIEMĒRS: janis.kalnins@inbox.lv uz 1632.

 • ĪsziņāPapildus izvēlētajam rēķina piegādes veidam (pa e-pastu vai pa pastu) saņem ikmēneša rēķina numuru un apmaksas summu bezmaksas īsziņā un apmaksā to sev ērtākajā veidā.
 • Pa pastu
  Saņem ikmēneša rēķinu pa pastu par 0,54 € mēnesī. Lai pieteiktos, sūti savu pasta adresi uz info@amigo.lv ar piebildi „Vēlos saņemt Amigo ikmēneša rēķinu pa pastu”.


  Maksa par rēķinu piegādi pa pastu netiek piemērota šādām personām:
  • no 62 gadu vecuma;
  • izdienas pensijas saņēmējiem, piesakoties Amigo klientu centrā, uzrādot izdienas pensijas saņēmēja apliecību;
  • citu pensiju saņēmējim, piesakoties Amigo klientu centrā, uzrādot dokumentu, kas apliecina pensijas saņēmāja statusu.

 

Lai saņemtu informāciju par katru jauno izrakstīto ikmēneša rēķinu, sūti īsziņu RR uz 1699.

Lai saņemtu informāciju par pēdējo izrakstīto rēķinu, sūti īsziņu R uz 1699.


Rēķinu apmaksa

Ikmēneša rēķina apmaksa ir jāveic 15 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža. Ja kavēsi rēķina apmaksu, ZetCOM izsūtīs atgādinājuma īsziņu vai brīdinājumu par neapmaksāto rēķinu.
 
Norēķinoties par Amigo pēcapmaksas pakalpojumiem, ir nepieciešams norādīt rēķina numuru vai Amigo pēcapmaksas pieslēguma numuru, kā arī ZetCOM bankas konta numuru:
 • Swedbank: LV85HABA0551020669187;
 • Citadele: LV78PARX0005885900001; 
 • SEB banka: LV86UNLA0050006218458;
 • Luminor - LV68NDEA0000083473939

Rēķinu apmaksu var veikt:
 • bankās, to filiālēs un norēķinu grupās, internetbankās (attiecīgie pakalpojumu veidi ir pieejami saskaņā ar izvēlētās bankas piedāvājumu);
 • Latvijas Pasta nodaļās (maksas pakalpojums);
 • Amigo klientu centros.
  Komisija par Amigo rēķina apmaksu, avansa maksājumu vai cita veida maksājumu Amigo klientu centros ir 1,00 € ar PVN. Samaksu iespējams veikt ar norēķinu karti vai skaidrā naudā;
 • visos Maxima veikalos (maksas pakalpojums);
 •  Narvesen tirdzniecības vietās (maksas pakalpojums);
 • RunPay terminālos (maksas pakalpojums);
 • Rekini.lv.
 
Der zināt!
 • Amigo pēcapmaksas klientiem ir iespēja saņemt detalizētu rēķina pārskatu. Tajā ir iekļauta informācija par pakalpojumiem (sarunas, īsziņas, internets u.tml.) kas ir izmantoti attiecīgajā norēķinu periodā un cik tas ir maksājis. Detalizēto rēķina pārskatu ikviens pēcapmaksas klients var saņemt bez maksas.
  Ja vēlies saņemt detalizēto rēķina pārskatu, dodies uz jebkuru Amigo klientu centru un uzraksti iesniegumu. Parakstītu iesniegumu vari atsūtīt arī ieskanētā veidā uz info@amigo.lv. Turpmāk detalizēto rēķina pārskatu saņemsi kopā ar ikmēneša rēķinu.
  Parakstīts iesniegums būs nepieciešams arī tad, ja vēlēsies atteikties no pārskata saņemšanas.
  Summas par izmantotajiem pakalpojumiem pārskatā norādītas ar precizitāti līdz četriem cipariem aiz komata un bez PVN.
 • Rēķina nesaņemšanas gadījumā, lūdzam zvanīt uz Amigo informatīvo tālruni 80700000, lai precizētu rēķina piegādes adresi.
 • Ja neesi saņēmis rēķinu, tas neatbrīvo Tevi no pienākuma savlaicīgi apmaksāt rēķinu.Tev ir tiesības pieprasīt bez maksas izsniegt vēl vienu rēķina eksemplāru. Ja Tu neveic apmaksu rēķinā norādītajā termiņā un apjomā, ZetCOM ir tiesības pieprasīt līgumsodu 0,5% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda summa tiek iekļauta nākamajos rēķinos. Norādītā līgumsoda apmērs nepārsniedz pamatparāda apmēru. Pēc Amigo Pakalpojuma līguma izbeigšanas līgumsoda aprēķināšana tiek pārtraukta. Vienlaicīgi ZetCOM ir tiesības normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu un/vai izbeigt Līgumu, kā arī nodot informāciju par parādu un Abonentu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētām parādnieku un kredītvēstures datu bāzēm.  Ja ir radusies situācija, ka Amigo rēķins nevar tikt apmaksāts norādītajā termiņā, aicinām jau savlaicīgi, neatstājot uz pēdējo brīdi, sazināties ar Amigo. Amigo izvērtē katru gadījumu un katru klienta rakstveida iesniegumu individuāli, lai rastu atbilstošāko situācijas risinājumu.
 • Pirms Amigo pakalpojumu lietošanas lūdzam iepazīties ar Amigo sniegto personas datu apstrādes informāciju. Amigo kā datu pārzinis šiem jautājumiem velta vislielāko vērību. Amigo sniegto pakalpojumu ietvaros personas datus apstrādājam tikai nepieciešamajā apjomā un laika periodā, kas izriet no pakalpojuma būtības un saistošo normatīvo aktu prasībām. Rēķina saņemšanas ietvaros (pa pastu, e-pastu, īsziņā) var tikt apstrādāti pamatdati, piemēram, vārds, uzvārds, pieslēguma numurs u.c., kā arī noslodzes dati – ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu saistītā informācija. Apstrādājamo datu mērķis ir īstenot izvēlētā pakalpojuma izpildi, tostarp nodrošināt ar to saistīto kvalitāti, norēķinus un pieteikto jautājumu risināšanu, ja tādi rodas, kā arī saistošo normatīvo aktu izpildi. Datu apstrādes pamats ir pieprasītais Amigo pakalpojums un ar to saistīto normatīvo aktu īstenošana. Šāda apstrāde ir priekšnosacījums darījuma izpildei, un datu nesniegšana var daļēji vai pilnībā kavēt vai pārtraukt darījuma nodrošināšanu. Attiecībā uz saviem datiem Amigo klientam ir tiesības īstenot normatīvajos aktos noteiktās tiesības. Plašāka informācija par Amigo īstenoto personas datu aizsardzību un personu tiesībām datu apstrādes jomā pieejama Amigo privātuma politikā.


Aizvērt

Lūdzu, atjaunini pārlūkprogrammu uz FireFox, Chrome, Safari vai Internet Explorer 9. Paldies!