LV RU
No 15.04.2019. šo pakalpojumu vairs nav iespējams pieslēgt.
  • Pakalpojums pieejams, ja uz vienas personas vārda ir reģistrēti vismaz 2 telefona numuri ar kādu no šiem Amigo tarifu plāniem - SARUNAS, INTERNETS un SARUNAS, JUNIORIEM. Tarifu plāni INTERNETS un SARUNAS JAUNIEŠIEM un SENIORIEM ietilpst pakalpojumā MANA ĢIMENEī, bet tiem netiek piemērota atlaide. 
  • Visiem telefona numuriem jābūt reģistrētiem uz vienas personas vārda. Lai telefona numuru pārreģistrētu uz citas personas vārda, jāveic abonenta maiņa. Arī rēķinu saņems tas klients, uz kura vārda reģistrēti pakalpojumam atbilstošie tarifu plāni.
  • Pieslēdzot jaunu telefona numuru ar atbilstošu tarifu plānu, tam automātiski būs spēkā pakalpojums MANA ĢIMENE. Nekas papildus nav jāpieslēdz.
  • Pieslēdzot MANA ĢIMENE, visas iepriekš piemērotās atlaides nav spēkā.
  • Lai nodrošinātu iespējami labāku klientu pieredzi un pilnīgākas Amigo pakalpojumu izmantošanas iespējas, pakalpojumu lietošanas laikā Amigo var ar Tevi sazināties (telefoniski, nosūtot īsziņu, e-pastu vai ziņu interneta pārlūkā) par pakalpojuma administrēšanas un lietošanas jautājumiem.