LV RU

BUJ


Rēķini

Kas ir īsziņa par rēķinu?

Īsziņa par rēķinu Amigo pēcapmaksas pieslēguma lietotājiem, sniedz informāciju par rēķina stāvokli.

Lai saņemu Tev nepieciešamo informāciju, sūti īsziņu ar atbilstošo komandu uz servisa kodu 1699.
 
 
Īsziņas komanda Atbildē ietvertā informācija
I
(informācija)    
informācija par norunāto summu (€ ar PVN):
 • sarunu vai īsziņu skaits;
 • pārraidītais un saņemtais GPRS datu pārraides apjoms;
 • summa par sarunām, īsziņām un MMS.
R
(rēķins) 
  informācija par pēdējo izrakstīto rēķinu un tā stāvokli:
 • pēdējā izrakstītā rēķina numurs;
 • rēķina summa;
 • kopējā summa apmaksai;
 • rēķina apmaksas datums.
RR
(regulārais rēķins)
informācija par katru jauno izrakstīto  ikmēneša rēķinu un tā stāvokli:
 • pēdējā izrakstītā rēķina numurs;
 • rēķina summa;
 • kopējā summa apmaksai;
 • rēķina apmaksas datums.
 

Kā rīkoties, ja nokavēts Amigo rēķina apmaksas termiņš?

Ja radusies situācija, ka Amigo rēķinu nevari samaksāt norādītajā termiņā un apjomā, aicinām savlaicīgi sazināties ar mums pa tālruni 80700000 vai e-pastu info@amigo.lv. Lai rastu atbilstošāko situācijas risinājumu, mēs izvērtējam katru gadījumu individuāli.


Lūdzu, atceries, ka gadījumos, kad rēķins nav samaksāts savlaicīgi vai samaksāts tikai daļēji, saskaņā ar Amigo pakalpojumu līguma noteikumiem tiek aprēķināti nokavējuma procenti 0,2 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu. Nokavējuma procentu summa tiek iekļauta nākamajos rēķinos un tās apmērs tiek noteikts atbilstoši Civillikumam. Pēc Amigo pakalpojumu līguma izbeigšanas līgumsoda aprēķināšana tiek pārtraukta.


Vienlaicīgi Amigo ir tiesības normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pilnīgi vai daļēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu un/vai izbeigt līgumu, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodot informāciju par parādu un klientu reģistrētām parādnieku un kredītvēstures datubāzēm. Turklāt laikposmu, kad Amigo pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta lietotāja parāda dēļ, Amigo ir tiesīgs aprēķināt abonēšanas/mēneša maksu par laiku, kad pakalpojumi bija pārtraukti, saglabājot klienta numuru, kā arī maksu par pakalpojumu pārtraukšanu un atjaunošanu. Tādēļ aicinām savlaicīgi vērsties pie Amigo, lai individuāli risinātu šādus jautājumus.

Plašāka informācija Amigo pakalpojumu līguma noteikumos.

Kas jāņem vērā, ja rēķinu vēlos saņemt pa pastu?

Ikvienam Amigo klientam ir iespēja saņemt ikmēneša rēķinu pa pastu.
Rēķina saņemšana pa pastu ir maksas pakalpojums -  0,54 €/mēnesī. Šī maksa segs rēķina drukas un piegādes izdevumus.
 
Maksa par rēķinu piegādi pa pastu netiek piemērota šādām personām:
 • klientiem no 62 gadu vecuma;
 • klientiem, kuri saņem cita veida pensiju, piesakoties Amigo klientu centrā, uzrādot attiecīgās pensijas saņēmēja apliecinošu dokumentu.

Kas ir kredītlimits?

Kredītlimits ir Amigo noteikta sākotnējā naudas summa* par pakalpojumiem, kurus parasti var izmantot bez iepriekšējas samaksas. Atsevišķiem pakalpojumiem var tikt noteikts arī no kopējā kredītlimita atšķirīgs kredītkontroles apjoms un/vai kontroles veids. Izmantojot pakalpojumu apjomu, kas sasniedz kredītlimitu, mēs varam papildus sazināties ar klientu un/vai lūgt iemaksāt avansu. Tomēr vairumā gadījumu tiek nodrošināta iespēja izmantot pilnu klientam nepieciešamo pakalpojumu apjomu bez papildu iemaksas.
 
Ja  ir sasniegts kredītlimita apjoms, pēc kura var tik pārtraukta pakalpojumu sniegšana,  par to informēsim īsziņas veidā. Lai pakalpojumu sniegšana netiktu ierobežota un/vai attiecīgi tiktu atjaunota, klientam, kas ir saņēmis brīdinājuma īsziņu, ir pēc iespējas ātrākā laikā jāsazinās ar Amigo, zvanot uz 80700000, un jāveic attiecīga avansa iemaksa. Kredītlimita atjaunošana tiks veikta 1 (vienas) darba dienas laikā pēc atbilstoša avansa maksājuma saņemšanas Amigo sistēmās. Ņem vērā, ka tas var prasīt kādu laiku!
Ja klients vēlas pakalpojumu atjaunošanu ātrāk, klientam par maksājuma veikšanu ir jāinformē Amigo, zvanot uz 80700000. Gadījumos, kad ir aizdomas par nelabticīgu pakalpojumu izmantošanu, klientu interešu aizsardzībai šāda pieslēguma numura darbība var tikt nekavējoties ierobežota līdz pilnīgai situācijas noskaidrošanai.

Kredītlimits nav paredzēts klientam savu izmaksu kontrolei, un kredītlimita apjoma sasniegšana neparedz automātisku pakalpojuma pārtraukšanu.

Informāciju par ārvalstīs izmantotajiem pakalpojumiem mēs saņemam novēloti, tādēļ šādi saņemtā informācija par iepriekšējā periodā izmantotajiem pakalpojumiem ārvalstīs var strauji ietekmēt vai pat pārsniegt esošā mēneša kredītlimita apjomu. Ja iekārta ir zudusi vai kā citādi izgājusi ārpus Tavas kontroles – nekavējoties par to informē Amigo, zvanot uz 807 00000. Ņem vērā, ka līdz paziņojuma saņemšanai maksa tiks aprēķina par visiem attiecīgajam pieslēgumam sniegtajiem pakalpojumiem. Aicinām patstāvīgi sekot līdzi saviem tēriņiem!
Ja vēlies pats kontrolēt savus izdevumus par mobilajiem sakariem, iesakām izmantot pakalpojuma Izmaksu kontrole iespējas -
norādi ikmēneša summu, kuru negribi pārsniegt, un brīdī, kad tā būs sasniegta, saņemsi informatīvu īsziņu..

*Amigo noteiktais sākotnējais kredītlimits ir € 49,80. Turpmākais kredītlimits katram klientam var tik noteikts individuāli, par pamatu ņemot dažādus faktorus, t.sk., bet ne tikai - noslēgto līgumu apjomu, sadarbības ilgumu, veikto maksājumu summu, savlaicīgu rēķinu apmaksu un tml.

 

Kad tiek sūtīti rēķini par Amigo pakalpojumiem?

Rēķini par Amigo pēcapmaksas pakalpojumiem tiek izsūtīti katra mēneša sākumā, no 10. līdz 15. datumam.


Kā var veikt rēķinu apmaksu?

Ikmēneša rēķina apmaksa ir jāveic 15 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža. Ja kavēsi rēķina apmaksu, izsūtīsim Tev atgādinājuma īsziņu vai brīdinājumu par neapmaksāto rēķinu.
 
Norēķinoties par pēcapmaksas pakalpojumiem, ir nepieciešams norādīt rēķina numuru, kā arī  bankas konta numuru.

Informējam, ka SIA ZetCOM (Amigo) drīzumā pievienosies Latvijas Mobilais Telefons SIA. Jau tagad, veicot rēķinu samaksu, lūgums izmantot LMT norēķinu kontus:

 • Swedbank: LV21HABA0001408032543;
 • Citadele: LV61PARX0000313431018; 
 • SEB banka: LV62UNLA0034111113100;
 • Luminor:
  LV16RIKO0002010306290
  LV75NDEA0000080299585
 

Rēķinu apmaksu var veikt:

 • bankās, to filiālēs un norēķinu grupās, internetbankās (attiecīgie pakalpojumu veidi ir pieejami saskaņā ar izvēlētās bankas piedāvājumu);
 • Latvijas Pasta nodaļās (maksas pakalpojums);
 • LMT klientu centros.
  Komisija par rēķina apmaksu, avansa maksājumu vai cita veida maksājumu LMT klientu centros ir 1,00 € ar PVN. Samaksu iespējams veikt ar norēķinu karti vai skaidrā naudā;
 • visos Maxima veikalos (maksas pakalpojums);
 • Narvesen tirdzniecības vietās (maksas pakalpojums);
 • RunPay terminālos (maksas pakalpojums);
 • Rekini.lv.