LV RU

IZVĒRTĒJIET SAVU EKRĀNA LAIKU


0 MIN
līdz 2 gadiem
ieteicams izvairīties no laika pavadīšanas ekrānā

LĪDZ 30 MIN
2–5 gadi
līdz 30 minūtēm vecāku klātbūtnē

LĪDZ 1H
5–7 gadi
līdz 1 stundai, vecākiem esot līdzās un skaidrojot darbības

LĪDZ 2H
7–12 gadi
līdz 2 stundām