LV RU

Zvans vecākiem ļaus brīdī, kad būs beigušās tarifu plānā JUNIORIEM iekļautās sarunu minūtes, bez maksas piezvanīt diviem iepriekš norādītiem telefona numuriem. Izmanto iespēju pievienot līdz diviem Zvans vecākiem numuriem no lielākajiem tīkliem Latvijā, un jūties droši!

Lai iestatītu un rediģētu Zvans vecākiem tālruņa numurus:

  • sūti īsziņu uz 1618, norādot izvēlētos tālruņa numurus vai
  • zvani uz Amigo info tālruni 807 00000.

DARBĪBA KO VĒLIES VEIKTĪSZIŅAS KOMANDA
Lai iestatītu vienu Zvans vecākiem tālruņa numuruSOS+Tavsizvēlētaisnumurs uz 1618
PIEMĒRS: SOS+ 29123456
Lai iestatītu uzreiz divus Zvans vecākiem tālruņa numurusSOS+Tavsizvēlētaisnumrs1 Tavsizvēlētaisnumurs2 uz 1618
PIEMĒRS: SOS+ 29123456 29654321
Lai dzēstu definētos Zvans vecākiem numurus* SOS- uz 1618
Lai noskaidrotu definētos Zvans vecākiem numurus SOS INFO uz 1618
*Dzēšot Zvans vecākiem definētos numurus, zvani pēc pakalpojumā iekļauto vienību iztērēšanas tarificēsies pēc Amigo Pamattarifa.